Baltské ostrovy s Janem Burianem

Zveřejněno: 4. 12. 2022
Popisek obrázku

https://vypravy-s-cestovateli.cz/193-vyprava-baltske-ostrovy-s-janem-burianem

„Pevnina obklopená mořem, měří zhruba padesát kilometrů od severu k jihu a čtyřicet od západu k východu. Více než polovinu jejího území tvoří 32 přírodních rezervací, dva národní parky a jedna biosférická chráněná oblast. Rujana je obklopena ostrovy a ostrůvky, má jich být 31 a největší jsou Hiddensee, Ummanz a Vilm. V národním parku Jasmund poblíž přístavu Sassnitz se nacházejí unikátní křídové skalní útvary, jaké v severní Evropě nemají obdoby. Největším bodem je vrcholek hory Piekberg a měří 161 m.

Ostrov byl údajně nepřetržitě osídlen asi deset tisíc let, dnes má kolem 73 000 obyvatel. Bylo tu nalezeno značné množství stop po civilizacích z doby kamenné, bronzové a železné. Od šestého století obývali Rujanu slovanští Ránové, podle nichž získal ostrov jméno. V roce 1168 sem vpadl dánský král Valdemar I., zničil pohanskou svatyni v Kap Arkoně a zavedl křesťanství. Dále zde tu vládli Dánové, po třicetileté válce pak Švédové, počátkem 19. století byla Rujana připojena k Prusku. V roce 1936 byl ostrov s pevninou spoután hrází (2,5 km), mostem, silnicí a železniční tratí.

Je to vůbec ještě ostrov?“

Popisek obrázku

Další aktuality

Burianovo zavěšený kafe – nový audio podcast od září 2022

Burianovo zavěšený kafe – nový audio podcast od září 2022

Od 3. září 2022 vysíláme nový audio podcast Burianovo zavěšený kafe! Premiéra je vždy v sobotu v 18:00 hodin. Pravidelně se zde střídají pořady z tématických okruhů: Kulturní ozdravovna • Nevšední písně • Vyprávění o cestách • Zvědavé rozhovory. Natáčení...