Jan Burian: Rychle než na to zapomenu

Rychle než to zapomenu

Soukromé zápisky z let 1982-1985, Scéna 1991